Hallitus

Hallitukseemme kuuluu tällä hetkellä kolme jäsentä. He ovat myös Tietoisuus ry:n perustajajäsenet.

Janne Laakso

Hallituksen puheenjohtaja

Janne Laakso on vuodesta 2011 lähtien tutkinut henkisyyden perusteita ja kokenut "kummia". Janne jäi pois yrityselämän oravanpyörästä v. 2014 ja toiminut sen jälkeen hyvinvointialalla. Jannen tunnistaa 4D Meditation & Wellness yrityksen sekä kymmenien henkisyyteen liittyvien blogikirjoitusten takaa, jotka ovatkin innostaneet hänet olemaan yksi perustajajäsen Tietoisuus ry:ssä. Janne haluaakin tuottaa ihmisille hyvää oloa, iloa sekä rakkautta sydämestään. Suurin visio on saada ihmiset itse toteuttamaan itseään, kanavoidun tiedon kautta.Minna-Maaria Aholainen

Hallituksen jäsen

Minna-Maaria Aholainen on kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostunut pitkän linjan terveydenhuollon ammattilainen. Kiinnostus holistiseen hyvinvointiin, henkisyyteen sekä oman voiman löytämiseen, ovat innoittaneet opiskelemaan aiheista lisää. Minna-Maaria valmistuu kohta holistiseksi health coachiksi sekä tekee kanavointia,energiahoitoa ja luennoi kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista mm. yrityksille. Haluna on jakaa kertynyttä tietoa kanssa matkaajille oman näköisen elämän löytämiseen ja itsensä kehittämiseen. 

Otsikkosi

Tuija Holmbergin elämä muuttui täysin vuonna 2008, jolloin hän oivalsi omien syvällisten kokemustensa kautta, että on muutakin kuin vain tämä näkyvä maailma. Vahva sisäinen ohjaus vei hänet opiskelemaan erilaisia vaihtoehtoisia metodeja, CV:stä löytyy mm. parin eri energiahoitomuodon opettajuutta, meditaatio-ohjaaja, Elämäntaidon valmentaja ja tunnelukko-ohjaaja.
Tänä päivänä Tuijan sydämen kutsuna on tietoisen polun valinneiden ihmisten hoitaminen ja auttaminen eteenpäin. Kehon ja tunteiden viestit sekä egon vaikutus henkisen ihmisen elämään on myös Tuijan erityisen mielenkiinnon kohteena.
Tuijan tie kohti eheää itseä on ollut pitkä ja paikoin haastava, mutta se on tuonut hänelle valtavasti ymmärrystä ihmisen mielen maailmasta. Ja koska hän on itse käynyt läpi erittäin raskaita ja haastavia kokemuksia, häneltä löytyy ymmärrystä ja hyväksyvä läsnäolo jokaisen ihmisen tarinalle.