Miten erityisherkkyys, edelliset elämät ja tähteläisyys liittyvät toisiinsa?

13.02.2022

Olen haastatellut neljän vuoden aikana noin 150 henkilöä YouTubessa näkyvässä Paulin pakeilla ohjelmassa. Niitä ohjelmia on katsottu tähän mennessä noin 800.000 kertaa. Olen toiminut Facebook-ryhmien Entisten elämiemme läpikäyntiä ja Tähteläiset ylläpitäjänä. Olen koonnut Paulin pakeilla haastattelujen taustoituskysymysten vastausten perusteella kirjan Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä. Olen tullut kaikkien näiden keskustelujen ja pohdintojeni perusteella siihen johtopäätökseen, että useiden henkilöiden erityisherkkyys perustuu siihen, että he ovat eläneet edellisissä elämissä muilla planeetoilla kuin maapallolla. Näillä muilla planeetoilla energiat ovat kevyempiä kuin maapallolla ja niiltä maapallolle inkarnoituneiden henkilöiden on ollut vaikea sopeutua maapallon ja sen ihmisten raskaisiin energioihin.Koska maapallolla vallitseva länsimainen näkemys kiistää edelliset elämät ja elämän olemassaolon muilla planeetoilla, niin näiden erityisherkkien ihmisten on ollut vaikea sopeutua henkisesti ja fyysisesti elämään maapallolla. Heitä ympäröivä yhteiskunta on ollut avuton näiden erityisherkkien ihmisten auttamisessa, koska heidän ongelmiensa juurisyitä ei ole pystytty käsittelemään asianmukaisella tavalla. Tämän asian muuttaminen vaatii luonnontieteellisen maailmankuvan ja siihen perustuvan lääketieteen paradigman muutosta. Sitten kun tunnistetaan ja tunnustetaan, että muillakin planeetoilla kuin maapallolla on ollut elämää kautta ihmiskunnan tunnetun historian ja tunnustetaan, että ihmisen ja muiden vastaavien elämänmuotojen tietoisuus jatkuu niiden kehojen fyysisen kuoleman jälkeen, on mahdollisuus ymmärtää yhä lisääntyvien erityisherkkien lasten ja aikuisten tilannetta. Uskon tämän tilanteen muuttuvan pikkuhiljaa sitä mukaa kun erityisherkkien lasten ja ihmisten osuus maapallolla kasvaa merkittävästi. Siihen tulee vaikuttamaan myös maapallon ja muiden planeettojen asukkaiden yhteistyön merkittävä lisääntyminen.

Terveisin

Pauli