Tietoisuus ry

25.12.2021

Tietoisuus ry on yhdistys, joka on perustettu v. 2021. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveitä elintapoja, luonnonmukaisia hoitomuotoja, henkistä kehitystä, tietoisuuden lisääntymistä sekä henkilökohtaista kasvua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tiedotus- ja esitelmä tilaisuuksia, kursseja ja koulutuksia, edistää alan yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden yhteistyötä sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta. Teemme yhdistystoimintaa, jotta ihmiset voisivat saavuttaa paremman elämän.


Vuoden 2022 aikana tulemme julkaisemaan ensimmäiset kurssiohjelmat. Nämä ovat Henkinen kasvu sekä oman elämänpolun löytäminen. Kurssien tarkoituksena on kertoa sekä keskustella henkisyydestä ja löytää ihmisten oma polku toteuttaa henkisyyttä arjessa. Kurssipäivät ovat lauantaisin ja ne sisältävät erilaisia ennakko-, sekä paikan päällä tehtäviä harjoituksia.

Henkinen kasvu kurssilla käymme läpi henkisyyttä ja henkisyyteen liittyviä asioita. Henkinen kasvu kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat oman polkunsa alkutaipaleella sekä ovat alkaneet miettiä miksi olemme syntyneet tänne? Mikä on elämämme tarkoitus? Onko kuoleman jälkeen elämää? Miksi elämässä tapahtuu tiettyjä asioita ja mikä niiden tarkoitus on? Onko kaikki vain sattumaa, vai onko kaikella joku tarkoitus? Henkisyys kurssi käsittää 4 lähipäivää sekä erilaisia ennakkotehtäviä ja ennakkoon luettavia tekstejä. 

Oman elämänpolun kurssilla annamme neuvoja, kuinka kuunnella omaa sisintä elämässämme. Kurssilla kaikki osallistujat saavat tehdä oman elämän strategiakartan. Oma strategiakartta kattaa menneisyyden sekä tulevaisuuden. Tämän elämän menneisyyden me kaikki tiedämme, mutta ymmärrämmekö tapahtumien syy yhteyden tähän hetkeen tai tulevaisuuteen? Tiedämmekö menneistä elämistä? Strategiakartta sisältää sielunpolun suunnitelman eli tulevan.

Kurssin tarkoituksena on myös oman kanavoidun tiedon hyödyntäminen omassa elämässä. Me kaikki kanavoimme joka päivä ja koko ajan, mutta ongelmana on tiedon erottaminen egon tuottamasta tiedosta. Annamme keinoja, joilla kanavoitu tieto voidaan erottaa egon tuottamasta tiedosta. Kurssin aikana tehdyt harjoitukset vievät kaikki osallistujat eteenpäin omassa elämässään, auttaen ymmärtämään asioita joita ympärillä tapahtuu.

Kurssin pääteemoina ovat siis; oppia kanavoimaan ja käyttämään tätä tietoa omassa elämässään sekä selvittämään oma sielunsuunnitelma ja sen merkitys.

Kursseista antaa lisätietoja Janne Laakso (040 513 2799)